Concursul internațional de soluții „Piața Sfatului – Brașov Central Square”

Ordinul Arhitecților din România (OAR) în parteneriat cu Filiala Brașov-Covasna-Harghita a OAR și cu sprijinul Băncii Mondiale, alături de Autoritatea Contractantă – Primăria Municipiului Brașov anunță oficial lansarea Concursului Internațional de Soluții „Piața Sfatului-Brașov Central Square”.

Concursul de soluții are ca scop selectarea celei mai bune soluții în vederea amenajării Pieței Sfatului, pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare.

Obiectivul principal al concursului este contractarea de către Primăria Municipiului Brașov a serviciilor de proiectare necesare unei amenajări de bună calitate a spațiului public al Pieței Sfatului, în acord cu valorile sedimentate aici într-o lungă perioadă de timp. Corelat cu această intenție, Autoritatea Contractantă este în căutarea unei viziuni preliminare pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung a Cetății Brașovului, care să țină cont de spațiile urbane deja amenajate și care să le prefigureze un sens comun. Această viziune ar trebui să demonstreze valabilitatea propunerilor de amenajare din Piața Sfatului în raport cu întreaga zonă a Cetății Brașovului, pentru o perioadă cât mai lungă de timp

Autoritatea Contractantă a concursului este Municipiul Brașov.

Concursul este organizat de către Ordinul Arhitecților din România (OAR), în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților – UIA, prevederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

JURIUL CONCURSULUI

1. arh. Josep Miàs
2. arh. Phillipe Prost
3. arh. José Mayoral
4. arh. Johannes Bertleff
5. arh. Köllő Miklós – Reprezentant al Filialei Teritoriale Brașov-Covasna-Harghita a OAR
6. arh. Ștefan Bâlici
7. arh. Miruna Stroe
8. arh. Marilena Manolache – Arhitect Șef al Municipiului Brașov
9. arh. Dragoș Popescu


PREMIILE ACORDATE

Premiul I: 1.484.700 RON fără TVA

Premiul II: 74.235 RON fără TVA

Premiul III: 39.592 RON fără TVA


CALENDARUL CONCURSULUI

Lansarea oficială a concursuluiData lansării oficiale în SEAP
Vizită sit12 februarie 2022 (sâmbătă)
Data limită Predare proiecte01 aprilie 2022 H 16:00 (vineri)
Jurizare proiecte8-10 aprilie 2022 (vineri-duminica)
Anunț oficial câștigător (conferință de presă cu juriul)11 aprilie 2022 (luni)


Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:

În limba Română aici și în limba Engleză aici.

De asemenea, vă invităm să urmăriți, în continuare, pentru anunțuri și știri privind concursul pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România:

https://www.facebook.com/OARNational/

sau OAR Concursuri:

https://www.facebook.com/oar.concursuri/

_____________________________

Contact de Presă:

Iulia CUCU

e-mail: concursuri@oar.archi

tel: 0730.092.199